Klagemuligheder

KLAGEMULIGHEDER

 

Reklamationsret
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit. Skade på produktet, som skyldes misvedligeholdelse, ukorrekt brug eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. MRK-Sport.dk kan ikke gøres ansvarlig for indirekte følgeskader, som varer solgt af MRK-Sport.dk måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Der henvises i øvrigt til Købeloven for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles MRK-Sport.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklaring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post til vores adresse. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til MRK-Sport.dks udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af MRK-Sport.dk

Oplysninger om klagemuligheder
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til MRK-Sport.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr  
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@mrk-sport.dk