Bokken

Bokken eller bokuto er japanske betegnelser for et stykke solidt træ, der har form som en katana, og blev til tider benyttet som våben af samuraierne. Der er således ikke tale om en attrap for katanaen, men et reelt våben. Bukuto blev anvendt som våben før katanaen, blev produceret. Udformningen af bokken/bukuto varierer i længde, vægt, træsort, kurve og design alt efter hvilken tradition den pågældende ryu (skole) historisk lægger til grund for valg af bukuto/bokken. I bujutsu-sammenhæng blev bokken/bukuto anvendt i kampsituationer eller i trænings øjemed i forbindelse med kata, hvor kontaktgraden til modstanderen eller opponenten afhænger af ryu (skole) og traditioner.

 

I budo sammenhæng benyttes bokken/bukuto i forbindelse med træning, hvor der ofte ingen kontakt er til opponenten.